Tools - technieken - templates

In mijn boek Superkrachten deel ik in de bijlage allerlei technieken die je helpen om resultaten te behalen. Op deze pagina vind je de daarbij behorende templates en formats.

Vicieuze cirkel

Wil jij ontdekken hoe jij een rol speelt in het gedrag van anderen? Durf je in de spiegel te kijken en zien hoe je onbewust het tegenovergestelde veroorzaakt van wat je eigenlijk wilt?

Download de selfie opdracht uit mijn boek Superkrachten en breng in kaart hoe jouw vicieuze cirkel werkt én hoe je deze kunt doorbreken.

Selfieopdracht

Druk met verkeerde dingen

Krijg overzicht in het oplossen van een specifiek probleem met de logicaboom, zodat medewerkers de juiste acties ondernemen en allemaal dezelfde focus hebben.

De logicaboom helpt om:

  • snel en gestructureerd goede ideeën te verzamelen;
  • prioriteiten te stellen;
  • verantwoordelijkheden toe te wijzen;
  • doelgericht te werken;
  • overeenstemming te krijgen.
Logicaboom

Verspil je tijd niet

Leidinggevenden en medewerkers zijn vaak veel tijd kwijt aan ellelange gesprekken die nergens toe leiden.

Bepaal samen met medewerkers hun doelen en laat ze vervolgens zélf reflecteren in hoeverre het hen lukt om die doelen te bereiken. Met het reflectiedocument heb je een makkelijke tool die medewerkers kunnen gebruiken voor die reflectie.

Zo doen medewerkers het denkwerk zelf, voordat ze met jou in gesprek gaan. Jullie komen daardoor snel tot de kern en resultaten worden behaald.

Reflectiedocument

Afspraak = afspraak

Hoe vaak zit jij in een overleg waarbij wordt gezegd: 'daar hadden we in het vorige overleg toch iets over afgesproken?' Waarna iedereen elkaar vragend aankijkt.

Of het is wel duidelijk wie, welke actie zou uitvoeren, maar niemand weet meer waarom...

Voorkom onduidelijke, vage afspraken met deze actie- en besluitenlijst.

Actie- en besluitenlijst

Eerst denken, dan pas doen 

Hoewel je graag wilt dat mensen in actie komen als er problemen zijn, is het verstandig om eerst even stil te staan. Vraag je samen met anderen af: in hoeverre is dit een probleem dat echt NU opgelost moet worden? En: hoe komt het dat we dit probleem hebben

Door eerst stil te staan bij de aard en oorzaak van een probleem, kom je vaak tot veel effectievere oplossingen. Deze A3-methode is daarbij zéér bruikbaar. 

A3-methode
 

Doe gratis mee!

Vul je naam en emailadres in en je krijgt meteen een inlogcode toegestuurd.